Blog Image

Stengaardens blog

Om Bloggen

Her er Stengaardens Grundejerforenings Blog hvor der kan oprettes indlæg eller komme med kommentarer til indlæggene.
Man skal være tilføjet som bruger på bloggen for at lave indlæg.
Alle der har afleveret en mail adresse til grundejerforeningen er automatisk oprettet som bruger.

Laver man en kommentar til et indlæg får brugeren svaret via e-mail.

Hvis man laver et NYT indlæg får ALLE mail på indlægget hvis man ikke slår det fra i sin profil.
Sådan kan Vi udbrede et budskab til alle.
Bestyrelsen har til en hver tid ret til at slette eller rette et indlæg.

Private fællesveje – hjælp

Uncategorised Posted on 03 Dec, 2019 21:47:36

Gladsaxe kommune har udsendt nedenstående information til grundejerforeningerne:

Jeg vil anbefale, at man finder sammen på de enkelte veje og sender en eller flere repræsentanter afsted og fat hjælp og rådgivning fra den jurist, som Gladsaxe kommune stiller til rådighed. Desuden har Gladsaxe kommune udarbejdet en FAQ – se her: https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/veje-og-trafik/veje-og-trafik/private-faellesveje

Sideløbende arbejder grundejerforeningen og Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe på at få kommunen til at overtage de private fællesveje.

Kristian Voigt, formand


—————————————————————————————————————


Til grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune

Til jeres orientering udsendte vi fredag den 22. november 2019 et brev til grundejerne på de private fællesveje i Gladsaxe Kommune med nedenstående tekst:

Information om private fællesveje

Gladsaxe Kommune er i færd med at tilrettelægge vejledning og rådgivning til grundejerne om private fællesveje.

Vejledning

Vi forventer at lægge en FAQ-liste (en besvarelse af generelle spørgsmål) ud på Gladsaxe Kommunes hjemmeside i uge 48. Her kan du finde vejledning til for eksempel oprettelse af vejlaug og læse nærmere om, hvilket ansvar du som grundejer har på de private fælleveje.

Rådgivning

Gladsaxe Kommune har lavet en aftale med jurist Rene Aggersbjerg fra landinspektørfirmaet LE34 om at stå til rådighed for at besvare spørgsmål angående private fællesveje. Han kan træffes på Gladsaxe Hovedbibliotek i mødelokalet Undervisning 1, 0. etage på tirsdage den 3., 10. og 17. december 2019 fra 16.30 til 18.30.

Vi vil herefter vurdere behovet for, hvorvidt perioden med rådgivning skal forlænges.

Med venlig hilsen

Amalie Ferdinandsen

VejingeniørRystelser fra nybyggeri – Halbjørnsvej

Uncategorised Posted on 12 Nov, 2019 20:29:32

Man har siden siden ca. 1. august rammet betonpæle ifm nybyggeriet langs Halbjørnsvej

MT Højgård har stået for arbejdet og Wissenberg AS kan kontaktes på snl@wissenberg.dk, såfremt man har/har haft udfordringer i den forbindelse.

Arbejdet er kun varslet til beboere indenfor en afstand af 45 meter, ligesom der kun få steder er opsat målestationer til måling af rystelser.

Pga jordbundsforholdene i området kan også folk udenfor området også potentielt løbe ind i udfordringer. En grundejer, der bor ca. 200 meter fra rammeområdet, har haft skabe, der åbnede sig, og stablede glas, der faldt ned

Det er derfor en god idé hvis man bor tæt på området at kontrollere fundament, mure mm for evt. skader og melde disse hvis sådanne konstateres.Få din egen trailer med netsider

Uncategorised Posted on 15 Sep, 2019 16:42:32

Foreningens nettrailer har aftjent sin værnepligt og er blevet erstattet af en ny. Den gamle vil fortsat kunne fungere i mindre intensivt brug, og tilbydes derfor gratis til et af foreningens medlemmer.

Den nye ejer skal varetage overtagelsen og betale hvad den koster: Traileren skal synes (det kan ske hos FDM for kr. 380,- for alle eller kr. 325,- for medlemmer – det vides ikke om synet vil kræve reparationer) og omregistreres (det koster op til kr. 480,-). Dette skal ske inden 3 uger.

Hvis du er interesseret i traileren (som kan beses hos Benny, Knuds Allé 23) så send en besked til bestyrelsen (bestyrelse@stgrf.dk) inden 13. oktober 2019. Er der flere interesserede vil der blive trukket lod.

Bedste hilsner

BestyrelsenGrundejerforeningen har fået en app

OBS ! Posted on 03 Sep, 2019 22:49:07

De vigtigste informationer om grundejerforeningen kan nu tilgås direkte fra grundejerforeningens app. Man kan fx finde:

  • nyheder
  • information om udlån af foreningens redskaber – og hvor de kan hentes
  • information om foreningens bestyrelse og deres kontaktoplysninger
  • generel information – blandt andet hvordan man bliver medlem

Som man kan se i app’en, så er det nu muligt at betale kontingentet med Mobilepay

Sådan gør du

App’en hentes ved (på din smartphone) at klikke på følgende link https://stgrf.glideapp.io/ – og app skal efterfølgende tilføjes på telefonens hjemmeskærm. Følg beskrivelsen på telefonen.

Alternativt,

  • åbn kameraet på din telefon
  • scan nedenstående QR-kode
  • åbn det foreslåede link i din browser
  • tilføj app til din hjemmeskærm

Ældre smartphones kan ikke nødvendigvis hente app’en

App’en er ikke tilgængelig i App Store eller Google Play

Del app’en med din nabo

Du må rigtig gerne dele app’en med din nabo – og selvfølgelig opfordre dem til at blive medlem, hvis de endnu ikke er blevet medlem.

Du kan dele app’en ved at klikke på i’et øverst til venstre på  Startside og følge beskrivelsen

Vi håber, at du vil synes om den nye mulighed

Kristian Voigt

formandGeneralforsamling 2019

OBS ! Posted on 17 Feb, 2019 17:01:49

Så er det snart tid til generalforsamling. Det foregår 19. marts 2019.

Der er mulighed for at spise med de øvrige grundejere fra kl. 18. Her er tilmelding krævet – se nærmere beskrivelse i indkaldelsen.

Selve generalforsamlingen starter kl. 18.45. Her behøver man ikke tilmelde sig.

Klokken ca. 19.30 er vores foredragsholder Karsten Pålsson klar til at inspirere os ift. arkitektur og dets påvirkning på os mennesker.

Håber der er rigtig mange, der har lyst til at møde op

Bedste hilsner

Kristian Voigt
formandGodt nytår

OBS ! Posted on 01 Jan, 2019 18:21:54

Kære medlem

Et nyt år er startet – og det bliver et godt år, er jeg sikker på – men sikkert også med en række udfordringer.

Grundejerforeningen ser en række emner, som stikker op på vores dagsorden.

Støj
Støjen tiltager i vores område – kommunen har lavet en ny støjstrategi, som vil kunne bidrage i et vist omfang til at sænke støjen. Men den store synder er støj fra motorvejene, der løber igennem vores kommune. Vi har som forening tilkendegivet overfor Vejdirektoratet, at der er brug for drastiske tiltag for at få støjen ned. Umiddelbart så har Vejdirektoratet ikke prioriteret støjbekæmpelse i vores område, men det betyder ikke, at vi giver fortabt. Vi støtter op om lokale initiativer og påvirker også kommunen med vores argumenter.

Støt gerne det lokale initiativ trafikstøj.nu

Kommunen prøver også at råbe trafikministeren op – som man blandt andet kan se via det brev, der er sendt til ham. (se brevet her)

Private fællesveje
De grundejere, der bor på en privat fællesvej, vil opleve, at de ikke længere kan få tilbudt en serviceaftale med Gladsaxe kommune, da en sådan er blevet kendt ugyldig. Forvaltningen vil overveje om nogle af de private fællesveje skal overgå til offentlig vej, hvilket kan være en væsentlig fordel for grundejerne. Dette vil bestyrelsen naturligvis interesserer sig for.

Letbane
Letbanen er nu under opførsel og det vil komme til at påvirke os en del i vores forening. En række af generne vil vi ikke kunne undgå, men i bestyrelsen vil vi arbejde for acceptable forhold og minimering af gener.

Til slut vil jeg ønske et rigtig godt nytår

Kristian Voigt
FormandTrafikstøj fra Motorvejen

Opslagstavlen Posted on 15 Dec, 2018 10:35:22

Del, del, del og støt borgerforslaget (nemt med NemID)


Trafikstøj er et stort problem i hele landet. Vi skal have politikerne op af stolene og bevilge flere penge til bekæmpelse af trafikstøj. Vil du hjælpe…så støt følgende borgerforslag:
—-
Støj fra trafik

ID: FT-01909

Afsæt penge til vejdirektoratet til bekæmpelse af livstruende og sundhedsskadelig trafikstøj nu.
Langt flere danskere end hidtil antaget er plaget af larm og trafikstøj, der kan være direkte livstruende. Det konkluderer en ny rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO.
Som det er i dag, er de danske myndigheders støjgrænse fastsat til 58 decibel. En grænse der for eksempel bliver brugt, når det skal vurderes, hvor der skal bygges støjskærme. Men ifølge WHO bør grænsen i stedet være 53 decibel.
Vi oplever at vejdirektoratet ikke får stillet økonomiske midler til rådighed for at bekæmpe trafikstøj fra eksisterende motorveje – et aktuelt eksempel er Helsingør motorvejen. Ringvej og bakkehusene i hørsholm har været med i vejdirektoratets 5 års plan 2013-2018, og nu er den sendt videre ind i næste 5 årsplan.

Læs mere og støt borgerforslaget på:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01909

(http://trafikstøj.nu)Hjælp med at bekæmpe støjen fra motorvejen!!

Opslagstavlen Posted on 30 Nov, 2018 17:49:18

Kære Beboere i Stengaarden!

Jeg tænker de fleste af jer, ligesom mig, er plaget af støjen fra Motorring3?
Som i kan læse af tidligere blok indlæg, prøver vi nu, med så meget skrue som muligt, at råbe politikerne op på Christiansborg.

I mandags holdt vi møde på Christoffers alle, hvor blandt andet Mads Fuglede (folketinget) og 3 Byrådspolitikere deltog. (Læs igen tidligere blokindlæg)

Konklusionen på mødet blev:
At vi skal have ALLE vores naboer til at sende mails til Mads Fuglede, så disse kan bruges, til at presse vores ønske om støjdæmpning ind på den politiske dagsorden.

I må meget gerne sende mailene til mig på denne mail: pia@2eyes.dk, så gemmer jeg alle nye mailadresser, så vi har dem, når vi får brug for underskrifter til de 50.000 stk., der skal bruges til at oprette et borgerforslag.

(Underskriftsindsamlingen sættes først igang, når det ser ud til at kunne lykkes hurtigt med indsamling af underskrifter,(Når vi har momentum))

Hvis i vil sende direkte mail til Mads Fuglede er mailen: mads.fuglede@ft.dk

Alle mails kan bruges, både lange og korte, men det er klart, at hvis nogle har gode idéer til hvordan vi løser problemet, må dette gerne skrives i mailen, sammen med en historie om, hvordan vi er plagede af støjen.

Vi har pt. oprettet en FaceBook Gruppe: Bekæmp Støjen Fra Motorvejen, den må i MEGET gerne gå ind og skrive opslag på og dele opslag fra, så vi kommer bredere ud, end vores kvarter.

På et senere tidspunkt bliver der oprettet en FaceBook Gruppe af Støjmafiaen, som vi så vil støtte med indslag ol. (de har købt domænet stop trafikstøj.nu)

I vores område er 70% af de støjende veje statslige, derfor er det primært de folkevalgte vi skal råbe op, men lokalt kan der også gøres noget.

Næste byrådsmøde er D. 19.12 kl. 18.00 på Gladsaxe Rådhus, hvor alle kan deltage og stille spørgsmål til byrådet om, hvad de vil gøre for at hjælpe os af med støjen.

Hvis nogle af jer vil deltage der, vil jeg gerne følge trop, da der var nogle ting, jeg ikke fik svar på sidst.

Jeg kunne også forstå til mødet i går, at det er muligt at søge tilskud til støjdæmpende tiltag hos EU, så længe vi har en egenbetaling, måske kommunerne kan søge et sådant tilskud og så selv spytte lidt i kassen og hjælpe med fx. støjværn??

Vi skal ligeledes høre omkring kommunens handlingsplaner for bekæmpelse af støjen, kan vi få dem til at blive bindende? Så det bliver mere konkret og ikke bare tom snak. Har de sat sig deadlines?

Kan kommunen presse på vejdirektoratet og få dem til at stå til ansvar? Både overfor den manglende vedligeholdelse af asfalten, men også overfor den “regnefejl”/fejlskøn de har lavet, da de udvidede MR3 og lovede der ikke ville komme mere støj.

Kan vi få kommunen til at spørge vejdirektoratet om vi kan få en prøveperiode / dispensation fra vejdirektoratet til at nedsætte farten på MR3?

Vi har de flotte store lysskilte, som nu bliver brugt, de skal bare indstilles til mindre hastighed, så er vi godt på vej.

Vi opfordres til at søge tilskudspuljerne til bla. støjsvage vinduer mm. efter nytår, hvor Gladsaxe kommune har sat penge af til at hjælpe med dette. (Kan vi søge denne pulje samlet? og bruge det til fælles støjabsorberende støjværn?)

Gode idéer og spørgsmål til og fra Støjmafiaen:

Giver det mening at man må køre 110 km/t gennem bebyggelse på MR3 om natten? (i udlandet fx. Berlin og Paris, må man kun køre 60 km/t om natten)

Rent økonomisk bør det være billigere, at nedsætte farten til 60-70-90 km/t, den ekstra tid det tager chaufførerne at komme frem, er hurtigt sparet ind ved, at vi holder os raske, fordi vi får vores nattesøvn.

Hvordan får vi det forklaret til de visemænd i finansministeriet og vejdirektoratet, der pt. ikke kan høre andet, end mere tid koster penge??

Hvordan/hvem kan vi få til at opstille en “spareplan” der viser, at det rent faktisk bedre kan betale sig (også økonomisk) at få støjen ned, så vi kan passe vores arbejder, end det man sparer på ikke at gøre noget?

Kan vi få oprettet et støjpartnerskab mellem kommune, stat og grundejerforening?

Så alle bidrager til alles bedste?

Måske vi kan søge EU tilskud sammen?

Støjramte boliger med for meget larm (DB) kan få fradrag, måske disse fradrag kan bruges til støjbekæmpning?

(Find ud af, hvordan vi undersøger dette og laver målinger)

Hvilke tiltag har vi for at sænke støjen?

Sæt farten ned

Støjsvage dæk

Støjdæmpende asfalt

Kan vi få en prøveperiode / dispensation fra vejdirektoratet til at nedsætte farten på MR3?

Vi har de flotte store lysskilte, som nu bliver brugt, de skal bare indstilles til mindre hastighed, så er vi godt på vej.

Kan vi få lovgivet, så vi i Danmark kun kan købe støjsvage dæk?

Eller kan der gives tilskud til støjsvage dæk, så det er dem vi køber fremover istedet for de billige, der støjer meget?

Hvad med den tunge trafik?

Afgifter – støjafgifter på de tunge køretøjer kunne måske bruges til støjdæmpning?

VORES SLOGAN!

Det tager kun 5 min. at køre igennem Gladsaxe, vi vil så gerne have i bliver 45 sek. længere 🙂

Der er mange målinger for støj der er noteret i forskellige undersøgelser.

Men måske vi kan tage fat i DTU og få de studerende til at komme ud og måle støjen i vores område?

Måske vi kan få dem til at lave et undervisningsprojekt, vi kan bruge til at oplyse og presse finansministeriet/trafikministeriet med, så vi kan få gjort noget LIGE HER?

Hvilken politiker tør lægge ryg til en kæmpe sundhedsmæssig undersøgelse, med hvordan de forskellige DB påvirker os, og gør os syge.? Et prestige projekt for Danmark måske?

(læs WHO rapport)

Og sidst med ikke mindst.

Hvordan kan vi få fordelt midlerne til bekæmpelse af støj i Danmark bedre?

Så de fleste penge rent faktisk bliver brugt i de områder, hvor der bor flest mennesker?

Og ikke på smukkeseringer i småt befolkede områder?

Håber I vil høre vores råb om hjælp og sende mails og lave indlæg på facebook.

De varmeste December hilsner fra Pia ToftBekæmp Støjen Fra Motorvejen

Opslagstavlen Posted on 30 Nov, 2018 09:06:33

Kære alle beboere i Stengaardens Grundejerforening. Vi håber at få skabt en del politisk røre omkring bekæmpelse af støjen motorring 3. Vi håber I alle vil støtte op om formålet. En god måde at gøre dette er at give sine meninger og input til kende på facebook gruppen: “Bekæmp Støjen Fra Motorvejen”. Når tiden er inde til en underskriftsindsamling, håber vi på at være så mange der bakker om om denne sag, at vi rent faktisk kan nogle konkrete løsninger på bordet. Meld Jer ind allerede i dag! facebook gruppe: “Bekæmp Støjen Fra Motorvejen”

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2045321/sp/204532100/embedIframeJs/uiconf_id/32599501/partner_id/2045321?iframeembed=true&playerId=videoplayer-id-2&entry_id=1_fws4z6fu&flashvars[streamerType]=autoBlad for parcelhusejere

OBS ! Posted on 26 Nov, 2018 23:34:35

Interessenter emner for parcelhusejere

Måske kender du Parcelhusejernes Landsforening (PL)? De udgiver 4x om året et blad med emner, der har interesse for parcelhusejerne. Dette blad lægger de op på deres hjemmeside, hvor man frit kan hente det. Måske noget for dig?

PL’s hjemmeside

Bladene for 2018 ligger pt her:
Blade for 2018

Kristian Voigt
formandNext »