Blog Image

Stengaardens blog

Om Bloggen

Her er Stengaardens Grundejerforenings Blog hvor der kan oprettes indlæg eller komme med kommentarer til indlæggene.
Man skal være tilføjet som bruger på bloggen for at lave indlæg.
Alle der har afleveret en mail adresse til grundejerforeningen er automatisk oprettet som bruger.

Laver man en kommentar til et indlæg får brugeren svaret via e-mail.

Hvis man laver et NYT indlæg får ALLE mail på indlægget hvis man ikke slår det fra i sin profil.
Sådan kan Vi udbrede et budskab til alle.
Bestyrelsen har til en hver tid ret til at slette eller rette et indlæg.

Hjælp med at bekæmpe støjen fra motorvejen!!

Opslagstavlen Posted on 30 Nov, 2018 17:49:18

Kære Beboere i Stengaarden!

Jeg tænker de fleste af jer, ligesom mig, er plaget af støjen fra Motorring3?
Som i kan læse af tidligere blok indlæg, prøver vi nu, med så meget skrue som muligt, at råbe politikerne op på Christiansborg.

I mandags holdt vi møde på Christoffers alle, hvor blandt andet Mads Fuglede (folketinget) og 3 Byrådspolitikere deltog. (Læs igen tidligere blokindlæg)

Konklusionen på mødet blev:
At vi skal have ALLE vores naboer til at sende mails til Mads Fuglede, så disse kan bruges, til at presse vores ønske om støjdæmpning ind på den politiske dagsorden.

I må meget gerne sende mailene til mig på denne mail: pia@2eyes.dk, så gemmer jeg alle nye mailadresser, så vi har dem, når vi får brug for underskrifter til de 50.000 stk., der skal bruges til at oprette et borgerforslag.

(Underskriftsindsamlingen sættes først igang, når det ser ud til at kunne lykkes hurtigt med indsamling af underskrifter,(Når vi har momentum))

Hvis i vil sende direkte mail til Mads Fuglede er mailen: mads.fuglede@ft.dk

Alle mails kan bruges, både lange og korte, men det er klart, at hvis nogle har gode idéer til hvordan vi løser problemet, må dette gerne skrives i mailen, sammen med en historie om, hvordan vi er plagede af støjen.

Vi har pt. oprettet en FaceBook Gruppe: Bekæmp Støjen Fra Motorvejen, den må i MEGET gerne gå ind og skrive opslag på og dele opslag fra, så vi kommer bredere ud, end vores kvarter.

På et senere tidspunkt bliver der oprettet en FaceBook Gruppe af Støjmafiaen, som vi så vil støtte med indslag ol. (de har købt domænet stop trafikstøj.nu)

I vores område er 70% af de støjende veje statslige, derfor er det primært de folkevalgte vi skal råbe op, men lokalt kan der også gøres noget.

Næste byrådsmøde er D. 19.12 kl. 18.00 på Gladsaxe Rådhus, hvor alle kan deltage og stille spørgsmål til byrådet om, hvad de vil gøre for at hjælpe os af med støjen.

Hvis nogle af jer vil deltage der, vil jeg gerne følge trop, da der var nogle ting, jeg ikke fik svar på sidst.

Jeg kunne også forstå til mødet i går, at det er muligt at søge tilskud til støjdæmpende tiltag hos EU, så længe vi har en egenbetaling, måske kommunerne kan søge et sådant tilskud og så selv spytte lidt i kassen og hjælpe med fx. støjværn??

Vi skal ligeledes høre omkring kommunens handlingsplaner for bekæmpelse af støjen, kan vi få dem til at blive bindende? Så det bliver mere konkret og ikke bare tom snak. Har de sat sig deadlines?

Kan kommunen presse på vejdirektoratet og få dem til at stå til ansvar? Både overfor den manglende vedligeholdelse af asfalten, men også overfor den “regnefejl”/fejlskøn de har lavet, da de udvidede MR3 og lovede der ikke ville komme mere støj.

Kan vi få kommunen til at spørge vejdirektoratet om vi kan få en prøveperiode / dispensation fra vejdirektoratet til at nedsætte farten på MR3?

Vi har de flotte store lysskilte, som nu bliver brugt, de skal bare indstilles til mindre hastighed, så er vi godt på vej.

Vi opfordres til at søge tilskudspuljerne til bla. støjsvage vinduer mm. efter nytår, hvor Gladsaxe kommune har sat penge af til at hjælpe med dette. (Kan vi søge denne pulje samlet? og bruge det til fælles støjabsorberende støjværn?)

Gode idéer og spørgsmål til og fra Støjmafiaen:

Giver det mening at man må køre 110 km/t gennem bebyggelse på MR3 om natten? (i udlandet fx. Berlin og Paris, må man kun køre 60 km/t om natten)

Rent økonomisk bør det være billigere, at nedsætte farten til 60-70-90 km/t, den ekstra tid det tager chaufførerne at komme frem, er hurtigt sparet ind ved, at vi holder os raske, fordi vi får vores nattesøvn.

Hvordan får vi det forklaret til de visemænd i finansministeriet og vejdirektoratet, der pt. ikke kan høre andet, end mere tid koster penge??

Hvordan/hvem kan vi få til at opstille en “spareplan” der viser, at det rent faktisk bedre kan betale sig (også økonomisk) at få støjen ned, så vi kan passe vores arbejder, end det man sparer på ikke at gøre noget?

Kan vi få oprettet et støjpartnerskab mellem kommune, stat og grundejerforening?

Så alle bidrager til alles bedste?

Måske vi kan søge EU tilskud sammen?

Støjramte boliger med for meget larm (DB) kan få fradrag, måske disse fradrag kan bruges til støjbekæmpning?

(Find ud af, hvordan vi undersøger dette og laver målinger)

Hvilke tiltag har vi for at sænke støjen?

Sæt farten ned

Støjsvage dæk

Støjdæmpende asfalt

Kan vi få en prøveperiode / dispensation fra vejdirektoratet til at nedsætte farten på MR3?

Vi har de flotte store lysskilte, som nu bliver brugt, de skal bare indstilles til mindre hastighed, så er vi godt på vej.

Kan vi få lovgivet, så vi i Danmark kun kan købe støjsvage dæk?

Eller kan der gives tilskud til støjsvage dæk, så det er dem vi køber fremover istedet for de billige, der støjer meget?

Hvad med den tunge trafik?

Afgifter – støjafgifter på de tunge køretøjer kunne måske bruges til støjdæmpning?

VORES SLOGAN!

Det tager kun 5 min. at køre igennem Gladsaxe, vi vil så gerne have i bliver 45 sek. længere 🙂

Der er mange målinger for støj der er noteret i forskellige undersøgelser.

Men måske vi kan tage fat i DTU og få de studerende til at komme ud og måle støjen i vores område?

Måske vi kan få dem til at lave et undervisningsprojekt, vi kan bruge til at oplyse og presse finansministeriet/trafikministeriet med, så vi kan få gjort noget LIGE HER?

Hvilken politiker tør lægge ryg til en kæmpe sundhedsmæssig undersøgelse, med hvordan de forskellige DB påvirker os, og gør os syge.? Et prestige projekt for Danmark måske?

(læs WHO rapport)

Og sidst med ikke mindst.

Hvordan kan vi få fordelt midlerne til bekæmpelse af støj i Danmark bedre?

Så de fleste penge rent faktisk bliver brugt i de områder, hvor der bor flest mennesker?

Og ikke på smukkeseringer i småt befolkede områder?

Håber I vil høre vores råb om hjælp og sende mails og lave indlæg på facebook.

De varmeste December hilsner fra Pia ToftBekæmp Støjen Fra Motorvejen

Opslagstavlen Posted on 30 Nov, 2018 09:06:33

Kære alle beboere i Stengaardens Grundejerforening. Vi håber at få skabt en del politisk røre omkring bekæmpelse af støjen motorring 3. Vi håber I alle vil støtte op om formålet. En god måde at gøre dette er at give sine meninger og input til kende på facebook gruppen: “Bekæmp Støjen Fra Motorvejen”. Når tiden er inde til en underskriftsindsamling, håber vi på at være så mange der bakker om om denne sag, at vi rent faktisk kan nogle konkrete løsninger på bordet. Meld Jer ind allerede i dag! facebook gruppe: “Bekæmp Støjen Fra Motorvejen”

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2045321/sp/204532100/embedIframeJs/uiconf_id/32599501/partner_id/2045321?iframeembed=true&playerId=videoplayer-id-2&entry_id=1_fws4z6fu&flashvars[streamerType]=auto