Kære alle beboere i Stengaardens Grundejerforening. Vi håber at få skabt en del politisk røre omkring bekæmpelse af støjen motorring 3. Vi håber I alle vil støtte op om formålet. En god måde at gøre dette er at give sine meninger og input til kende på facebook gruppen: “Bekæmp Støjen Fra Motorvejen”. Når tiden er inde til en underskriftsindsamling, håber vi på at være så mange der bakker om om denne sag, at vi rent faktisk kan nogle konkrete løsninger på bordet. Meld Jer ind allerede i dag! facebook gruppe: “Bekæmp Støjen Fra Motorvejen”

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2045321/sp/204532100/embedIframeJs/uiconf_id/32599501/partner_id/2045321?iframeembed=true&playerId=videoplayer-id-2&entry_id=1_fws4z6fu&flashvars[streamerType]=auto