Del, del, del og støt borgerforslaget (nemt med NemID)


Trafikstøj er et stort problem i hele landet. Vi skal have politikerne op af stolene og bevilge flere penge til bekæmpelse af trafikstøj. Vil du hjælpe…så støt følgende borgerforslag:
—-
Støj fra trafik

ID: FT-01909

Afsæt penge til vejdirektoratet til bekæmpelse af livstruende og sundhedsskadelig trafikstøj nu.
Langt flere danskere end hidtil antaget er plaget af larm og trafikstøj, der kan være direkte livstruende. Det konkluderer en ny rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO.
Som det er i dag, er de danske myndigheders støjgrænse fastsat til 58 decibel. En grænse der for eksempel bliver brugt, når det skal vurderes, hvor der skal bygges støjskærme. Men ifølge WHO bør grænsen i stedet være 53 decibel.
Vi oplever at vejdirektoratet ikke får stillet økonomiske midler til rådighed for at bekæmpe trafikstøj fra eksisterende motorveje – et aktuelt eksempel er Helsingør motorvejen. Ringvej og bakkehusene i hørsholm har været med i vejdirektoratets 5 års plan 2013-2018, og nu er den sendt videre ind i næste 5 årsplan.

Læs mere og støt borgerforslaget på:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01909

(http://trafikstøj.nu)