Kære medlem

Et nyt år er startet – og det bliver et godt år, er jeg sikker på – men sikkert også med en række udfordringer.

Grundejerforeningen ser en række emner, som stikker op på vores dagsorden.

Støj
Støjen tiltager i vores område – kommunen har lavet en ny støjstrategi, som vil kunne bidrage i et vist omfang til at sænke støjen. Men den store synder er støj fra motorvejene, der løber igennem vores kommune. Vi har som forening tilkendegivet overfor Vejdirektoratet, at der er brug for drastiske tiltag for at få støjen ned. Umiddelbart så har Vejdirektoratet ikke prioriteret støjbekæmpelse i vores område, men det betyder ikke, at vi giver fortabt. Vi støtter op om lokale initiativer og påvirker også kommunen med vores argumenter.

Støt gerne det lokale initiativ trafikstøj.nu

Kommunen prøver også at råbe trafikministeren op – som man blandt andet kan se via det brev, der er sendt til ham. (se brevet her)

Private fællesveje
De grundejere, der bor på en privat fællesvej, vil opleve, at de ikke længere kan få tilbudt en serviceaftale med Gladsaxe kommune, da en sådan er blevet kendt ugyldig. Forvaltningen vil overveje om nogle af de private fællesveje skal overgå til offentlig vej, hvilket kan være en væsentlig fordel for grundejerne. Dette vil bestyrelsen naturligvis interesserer sig for.

Letbane
Letbanen er nu under opførsel og det vil komme til at påvirke os en del i vores forening. En række af generne vil vi ikke kunne undgå, men i bestyrelsen vil vi arbejde for acceptable forhold og minimering af gener.

Til slut vil jeg ønske et rigtig godt nytår

Kristian Voigt
Formand