Generalforsamlingen foregår 17. marts 2020 i multisalen i Stengård Kirke

Der er mulighed for at spise med de øvrige grundejere fra kl. 18. Her er tilmelding krævet – se nærmere beskrivelse i indkaldelsen, som er blevet omdelt.

Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00. Her behøver man ikke tilmelde sig.

Klokken ca. 19.30 er vores foredragsholder, Bo trygt-forebyggelsesekspert Bent Nikolajsen, klar til at give os konkrete råd til sikring af vores boliger, hvordan vi sammen gør kvarteret tryggere med Nabohjælp, og hvad man kan gøre i tilfælde af indbrud

Indkaldelse

Revideret regnskab for 2019

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent (110 kr/år) kan enten ske via enten din netbank, dit pengeinstitut eller MobilePay.

Overførsel skal ske til

– foreningens konto i Danske Bank reg. 4662 og konto 6466621

– foreningens girokonto +01<646 6621

– MobilePay 953600.

Husk altid at anføre indbetaler og adresse.

Betaling bedes ske senest 8. marts 2020.

Vi gør opmærksom på, at deltagelse i generalforsamlingen den 17. marts forudsætter rettidig indbetaling af kontingentet.

Håber der er rigtig mange, der har lyst til at møde op

Kristian Voigt, formand

NB: Husk at foreningen har sin egen app. (link til beskrivelse)