Blog Image

Stengaardens blog

Om Bloggen

Her er Stengaardens Grundejerforenings Blog hvor der kan oprettes indlæg eller komme med kommentarer til indlæggene.
Man skal være tilføjet som bruger på bloggen for at lave indlæg.
Alle der har afleveret en mail adresse til grundejerforeningen er automatisk oprettet som bruger.

Laver man en kommentar til et indlæg får brugeren svaret via e-mail.

Hvis man laver et NYT indlæg får ALLE mail på indlægget hvis man ikke slår det fra i sin profil.
Sådan kan Vi udbrede et budskab til alle.
Bestyrelsen har til en hver tid ret til at slette eller rette et indlæg.

Private fællesveje – hjælp

Uncategorised Posted on 03 Dec, 2019 21:47:36

Gladsaxe kommune har udsendt nedenstående information til grundejerforeningerne:

Jeg vil anbefale, at man finder sammen på de enkelte veje og sender en eller flere repræsentanter afsted og fat hjælp og rådgivning fra den jurist, som Gladsaxe kommune stiller til rådighed. Desuden har Gladsaxe kommune udarbejdet en FAQ – se her: https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/veje-og-trafik/veje-og-trafik/private-faellesveje

Sideløbende arbejder grundejerforeningen og Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe på at få kommunen til at overtage de private fællesveje.

Kristian Voigt, formand


—————————————————————————————————————


Til grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune

Til jeres orientering udsendte vi fredag den 22. november 2019 et brev til grundejerne på de private fællesveje i Gladsaxe Kommune med nedenstående tekst:

Information om private fællesveje

Gladsaxe Kommune er i færd med at tilrettelægge vejledning og rådgivning til grundejerne om private fællesveje.

Vejledning

Vi forventer at lægge en FAQ-liste (en besvarelse af generelle spørgsmål) ud på Gladsaxe Kommunes hjemmeside i uge 48. Her kan du finde vejledning til for eksempel oprettelse af vejlaug og læse nærmere om, hvilket ansvar du som grundejer har på de private fælleveje.

Rådgivning

Gladsaxe Kommune har lavet en aftale med jurist Rene Aggersbjerg fra landinspektørfirmaet LE34 om at stå til rådighed for at besvare spørgsmål angående private fællesveje. Han kan træffes på Gladsaxe Hovedbibliotek i mødelokalet Undervisning 1, 0. etage på tirsdage den 3., 10. og 17. december 2019 fra 16.30 til 18.30.

Vi vil herefter vurdere behovet for, hvorvidt perioden med rådgivning skal forlænges.

Med venlig hilsen

Amalie Ferdinandsen

VejingeniørRystelser fra nybyggeri – Halbjørnsvej

Uncategorised Posted on 12 Nov, 2019 20:29:32

Man har siden siden ca. 1. august rammet betonpæle ifm nybyggeriet langs Halbjørnsvej

MT Højgård har stået for arbejdet og Wissenberg AS kan kontaktes på snl@wissenberg.dk, såfremt man har/har haft udfordringer i den forbindelse.

Arbejdet er kun varslet til beboere indenfor en afstand af 45 meter, ligesom der kun få steder er opsat målestationer til måling af rystelser.

Pga jordbundsforholdene i området kan også folk udenfor området også potentielt løbe ind i udfordringer. En grundejer, der bor ca. 200 meter fra rammeområdet, har haft skabe, der åbnede sig, og stablede glas, der faldt ned

Det er derfor en god idé hvis man bor tæt på området at kontrollere fundament, mure mm for evt. skader og melde disse hvis sådanne konstateres.Få din egen trailer med netsider

Uncategorised Posted on 15 Sep, 2019 16:42:32

Foreningens nettrailer har aftjent sin værnepligt og er blevet erstattet af en ny. Den gamle vil fortsat kunne fungere i mindre intensivt brug, og tilbydes derfor gratis til et af foreningens medlemmer.

Den nye ejer skal varetage overtagelsen og betale hvad den koster: Traileren skal synes (det kan ske hos FDM for kr. 380,- for alle eller kr. 325,- for medlemmer – det vides ikke om synet vil kræve reparationer) og omregistreres (det koster op til kr. 480,-). Dette skal ske inden 3 uger.

Hvis du er interesseret i traileren (som kan beses hos Benny, Knuds Allé 23) så send en besked til bestyrelsen (bestyrelse@stgrf.dk) inden 13. oktober 2019. Er der flere interesserede vil der blive trukket lod.

Bedste hilsner

BestyrelsenGrundejerforeningen har fået en app

OBS ! Posted on 03 Sep, 2019 22:49:07

De vigtigste informationer om grundejerforeningen kan nu tilgås direkte fra grundejerforeningens app. Man kan fx finde:

  • nyheder
  • information om udlån af foreningens redskaber – og hvor de kan hentes
  • information om foreningens bestyrelse og deres kontaktoplysninger
  • generel information – blandt andet hvordan man bliver medlem

Som man kan se i app’en, så er det nu muligt at betale kontingentet med Mobilepay

Sådan gør du

App’en hentes ved (på din smartphone) at klikke på følgende link https://stgrf.glideapp.io/ – og app skal efterfølgende tilføjes på telefonens hjemmeskærm. Følg beskrivelsen på telefonen.

Alternativt,

  • åbn kameraet på din telefon
  • scan nedenstående QR-kode
  • åbn det foreslåede link i din browser
  • tilføj app til din hjemmeskærm

Ældre smartphones kan ikke nødvendigvis hente app’en

App’en er ikke tilgængelig i App Store eller Google Play

Del app’en med din nabo

Du må rigtig gerne dele app’en med din nabo – og selvfølgelig opfordre dem til at blive medlem, hvis de endnu ikke er blevet medlem.

Du kan dele app’en ved at klikke på i’et øverst til venstre på  Startside og følge beskrivelsen

Vi håber, at du vil synes om den nye mulighed

Kristian Voigt

formandGeneralforsamling 2019

OBS ! Posted on 17 Feb, 2019 17:01:49

Så er det snart tid til generalforsamling. Det foregår 19. marts 2019.

Der er mulighed for at spise med de øvrige grundejere fra kl. 18. Her er tilmelding krævet – se nærmere beskrivelse i indkaldelsen.

Selve generalforsamlingen starter kl. 18.45. Her behøver man ikke tilmelde sig.

Klokken ca. 19.30 er vores foredragsholder Karsten Pålsson klar til at inspirere os ift. arkitektur og dets påvirkning på os mennesker.

Håber der er rigtig mange, der har lyst til at møde op

Bedste hilsner

Kristian Voigt
formandGodt nytår

OBS ! Posted on 01 Jan, 2019 18:21:54

Kære medlem

Et nyt år er startet – og det bliver et godt år, er jeg sikker på – men sikkert også med en række udfordringer.

Grundejerforeningen ser en række emner, som stikker op på vores dagsorden.

Støj
Støjen tiltager i vores område – kommunen har lavet en ny støjstrategi, som vil kunne bidrage i et vist omfang til at sænke støjen. Men den store synder er støj fra motorvejene, der løber igennem vores kommune. Vi har som forening tilkendegivet overfor Vejdirektoratet, at der er brug for drastiske tiltag for at få støjen ned. Umiddelbart så har Vejdirektoratet ikke prioriteret støjbekæmpelse i vores område, men det betyder ikke, at vi giver fortabt. Vi støtter op om lokale initiativer og påvirker også kommunen med vores argumenter.

Støt gerne det lokale initiativ trafikstøj.nu

Kommunen prøver også at råbe trafikministeren op – som man blandt andet kan se via det brev, der er sendt til ham. (se brevet her)

Private fællesveje
De grundejere, der bor på en privat fællesvej, vil opleve, at de ikke længere kan få tilbudt en serviceaftale med Gladsaxe kommune, da en sådan er blevet kendt ugyldig. Forvaltningen vil overveje om nogle af de private fællesveje skal overgå til offentlig vej, hvilket kan være en væsentlig fordel for grundejerne. Dette vil bestyrelsen naturligvis interesserer sig for.

Letbane
Letbanen er nu under opførsel og det vil komme til at påvirke os en del i vores forening. En række af generne vil vi ikke kunne undgå, men i bestyrelsen vil vi arbejde for acceptable forhold og minimering af gener.

Til slut vil jeg ønske et rigtig godt nytår

Kristian Voigt
FormandBlad for parcelhusejere

OBS ! Posted on 26 Nov, 2018 23:34:35

Interessenter emner for parcelhusejere

Måske kender du Parcelhusejernes Landsforening (PL)? De udgiver 4x om året et blad med emner, der har interesse for parcelhusejerne. Dette blad lægger de op på deres hjemmeside, hvor man frit kan hente det. Måske noget for dig?

PL’s hjemmeside

Bladene for 2018 ligger pt her:
Blade for 2018

Kristian Voigt
formandTræt af genbrugspladsens åbningstider?

OBS ! Posted on 31 Oct, 2018 23:28:29

Du er måske træt af genbrugsstationens åbningstid – jamen hvorfor så ikke komme, når de har lukket – og luk dig selv ind!!

Du kan komme ind på genbrugspladser i Gentofte, Herlev (og Stenløse). Men altså ikke på genbrugspladsen i Gladsaxe.

Det kræver, at du opretter dig som bruger. Dette kan du læse nærmere om på nedenstående side.

https://www.vestfor.dk/Affald-og-Genbrug/Tilmelding-til-genbrugsstationer/Doegnaabent-paa-genbrugsstationer

Kristian Voigt
FormandOpfølgning på generalforsamling 2018

OBS ! Posted on 27 Mar, 2018 14:31:27

Tak for en god generalforsamling.

Referater
Jeg har lagt til links til referatet og formandens beretning på hjemmesiden – under referater (link). Regnskabet findes også på hjemmesiden (link)

Foredrag med Signe Wenneberg
Efter generalforsamlingen fik vi et rigtigt spændende foredrag af Signe Wenneberg, der gav gode indspark – og stikpiller til os omkring bæredygtighed, have, husbyggeri og også hønsehold, som er en af hendes pointer omkring bæredygtighed, og det at kunne klare sig selv.

Jeg tog selv en række input med hjem fra foredraget.

Vores haver er vigtige for vores fremtid. Der er masser af muligheder for selv at lave den mad, som vi skal leve af. Dermed laves maden lokalt, og vi skal ikke bruge ressourcer på at hente maden fra fjerne egne. Signe udfordrede os – vi kan jo lægge nogle af vores haver sammen og skabe fælles dykningsområder. Mon vi er klar til det?

Vi køber og køber – men vi kunne måske også bare genbruge det, som allerede findes. Fx viste Signe os sin indkørsel, der er lavet ud af “fliser-til-udsmidning”. Fliserne var skåret i mindre stykker og gav en organisk og flot indkørsel med græs mellem stenene. Faktisk vil mange anlægsgartnere gerne give aflagte sten væk, da de ellers skal betale for at komme af med dem.

Haven er perfekt, når den ikke er perfekt. Vi skal synes om den rodede have – en have med mangfoldighed og med masser af grønt, som vi kan spise.

Et fif mod myrer fik vi også leveret – myrer kan altså bare ikke lide kaffegrums. Så det kan man bruge istedet for gift.

Hvis man skulle have lyst til at finde ud af mere omkring Signe, så kan hun findes her:
instagram.com/signewenneberg

Det kommende år
I bestyrelsen ser vi frem til det kommende år, hvor vi forhåbentlig igen kan få skabt flere forbedringer for grundejerforeningens medlemmer.

Bedste hilsner

Kristian Voigt
formandGeneralforsamling 2018

OBS ! Posted on 08 Feb, 2018 23:06:07

Så er det snart tid til generalforsamling. Det foregår 19. marts 2018.

Der er mulighed for at spise med de øvrige grundejere fra kl. 18. Her er tilmelding krævet – se nærmere beskrivelse i indkaldelsen.

Selve generalforsamlingen starter kl. 18.45. Her behøver man ikke tilmelde sig.

Klokken ca. 19.30 er vores foredragsholder Signe Wenneberg klar til at inspirere os ift. haven.

Håber der er rigtig mange, der har lyst til at møde op

Bedste hilsner

Kristian Voigt
formandNext »