Blog Image

Stengaardens blog

Om Bloggen

Her er Stengaardens Grundejerforenings Blog hvor der kan oprettes indlæg eller komme med kommentarer til indlæggene.
Man skal være tilføjet som bruger på bloggen for at lave indlæg.
Alle der har afleveret en mail adresse til grundejerforeningen er automatisk oprettet som bruger.

Laver man en kommentar til et indlæg får brugeren svaret via e-mail.

Hvis man laver et NYT indlæg får ALLE mail på indlægget hvis man ikke slår det fra i sin profil.
Sådan kan Vi udbrede et budskab til alle.
Bestyrelsen har til en hver tid ret til at slette eller rette et indlæg.

Grundejerforeningen har fået en app

OBS ! Posted on 03 Sep, 2019 22:49:07

De vigtigste informationer om grundejerforeningen kan nu tilgås direkte fra grundejerforeningens app. Man kan fx finde:

  • nyheder
  • information om udlån af foreningens redskaber – og hvor de kan hentes
  • information om foreningens bestyrelse og deres kontaktoplysninger
  • generel information – blandt andet hvordan man bliver medlem

Som man kan se i app’en, så er det nu muligt at betale kontingentet med Mobilepay

Sådan gør du

App’en hentes ved (på din smartphone) at klikke på følgende link https://stgrf.glideapp.io/ – og app skal efterfølgende tilføjes på telefonens hjemmeskærm. Følg beskrivelsen på telefonen.

Alternativt,

  • åbn kameraet på din telefon
  • scan nedenstående QR-kode
  • åbn det foreslåede link i din browser
  • tilføj app til din hjemmeskærm

Ældre smartphones kan ikke nødvendigvis hente app’en

App’en er ikke tilgængelig i App Store eller Google Play

Del app’en med din nabo

Du må rigtig gerne dele app’en med din nabo – og selvfølgelig opfordre dem til at blive medlem, hvis de endnu ikke er blevet medlem.

Du kan dele app’en ved at klikke på i’et øverst til venstre på  Startside og følge beskrivelsen

Vi håber, at du vil synes om den nye mulighed

Kristian Voigt

formandGeneralforsamling 2019

OBS ! Posted on 17 Feb, 2019 17:01:49

Så er det snart tid til generalforsamling. Det foregår 19. marts 2019.

Der er mulighed for at spise med de øvrige grundejere fra kl. 18. Her er tilmelding krævet – se nærmere beskrivelse i indkaldelsen.

Selve generalforsamlingen starter kl. 18.45. Her behøver man ikke tilmelde sig.

Klokken ca. 19.30 er vores foredragsholder Karsten Pålsson klar til at inspirere os ift. arkitektur og dets påvirkning på os mennesker.

Håber der er rigtig mange, der har lyst til at møde op

Bedste hilsner

Kristian Voigt
formandGodt nytår

OBS ! Posted on 01 Jan, 2019 18:21:54

Kære medlem

Et nyt år er startet – og det bliver et godt år, er jeg sikker på – men sikkert også med en række udfordringer.

Grundejerforeningen ser en række emner, som stikker op på vores dagsorden.

Støj
Støjen tiltager i vores område – kommunen har lavet en ny støjstrategi, som vil kunne bidrage i et vist omfang til at sænke støjen. Men den store synder er støj fra motorvejene, der løber igennem vores kommune. Vi har som forening tilkendegivet overfor Vejdirektoratet, at der er brug for drastiske tiltag for at få støjen ned. Umiddelbart så har Vejdirektoratet ikke prioriteret støjbekæmpelse i vores område, men det betyder ikke, at vi giver fortabt. Vi støtter op om lokale initiativer og påvirker også kommunen med vores argumenter.

Støt gerne det lokale initiativ trafikstøj.nu

Kommunen prøver også at råbe trafikministeren op – som man blandt andet kan se via det brev, der er sendt til ham. (se brevet her)

Private fællesveje
De grundejere, der bor på en privat fællesvej, vil opleve, at de ikke længere kan få tilbudt en serviceaftale med Gladsaxe kommune, da en sådan er blevet kendt ugyldig. Forvaltningen vil overveje om nogle af de private fællesveje skal overgå til offentlig vej, hvilket kan være en væsentlig fordel for grundejerne. Dette vil bestyrelsen naturligvis interesserer sig for.

Letbane
Letbanen er nu under opførsel og det vil komme til at påvirke os en del i vores forening. En række af generne vil vi ikke kunne undgå, men i bestyrelsen vil vi arbejde for acceptable forhold og minimering af gener.

Til slut vil jeg ønske et rigtig godt nytår

Kristian Voigt
FormandBlad for parcelhusejere

OBS ! Posted on 26 Nov, 2018 23:34:35

Interessenter emner for parcelhusejere

Måske kender du Parcelhusejernes Landsforening (PL)? De udgiver 4x om året et blad med emner, der har interesse for parcelhusejerne. Dette blad lægger de op på deres hjemmeside, hvor man frit kan hente det. Måske noget for dig?

PL’s hjemmeside

Bladene for 2018 ligger pt her:
Blade for 2018

Kristian Voigt
formandTræt af genbrugspladsens åbningstider?

OBS ! Posted on 31 Oct, 2018 23:28:29

Du er måske træt af genbrugsstationens åbningstid – jamen hvorfor så ikke komme, når de har lukket – og luk dig selv ind!!

Du kan komme ind på genbrugspladser i Gentofte, Herlev (og Stenløse). Men altså ikke på genbrugspladsen i Gladsaxe.

Det kræver, at du opretter dig som bruger. Dette kan du læse nærmere om på nedenstående side.

https://www.vestfor.dk/Affald-og-Genbrug/Tilmelding-til-genbrugsstationer/Doegnaabent-paa-genbrugsstationer

Kristian Voigt
FormandOpfølgning på generalforsamling 2018

OBS ! Posted on 27 Mar, 2018 14:31:27

Tak for en god generalforsamling.

Referater
Jeg har lagt til links til referatet og formandens beretning på hjemmesiden – under referater (link). Regnskabet findes også på hjemmesiden (link)

Foredrag med Signe Wenneberg
Efter generalforsamlingen fik vi et rigtigt spændende foredrag af Signe Wenneberg, der gav gode indspark – og stikpiller til os omkring bæredygtighed, have, husbyggeri og også hønsehold, som er en af hendes pointer omkring bæredygtighed, og det at kunne klare sig selv.

Jeg tog selv en række input med hjem fra foredraget.

Vores haver er vigtige for vores fremtid. Der er masser af muligheder for selv at lave den mad, som vi skal leve af. Dermed laves maden lokalt, og vi skal ikke bruge ressourcer på at hente maden fra fjerne egne. Signe udfordrede os – vi kan jo lægge nogle af vores haver sammen og skabe fælles dykningsområder. Mon vi er klar til det?

Vi køber og køber – men vi kunne måske også bare genbruge det, som allerede findes. Fx viste Signe os sin indkørsel, der er lavet ud af “fliser-til-udsmidning”. Fliserne var skåret i mindre stykker og gav en organisk og flot indkørsel med græs mellem stenene. Faktisk vil mange anlægsgartnere gerne give aflagte sten væk, da de ellers skal betale for at komme af med dem.

Haven er perfekt, når den ikke er perfekt. Vi skal synes om den rodede have – en have med mangfoldighed og med masser af grønt, som vi kan spise.

Et fif mod myrer fik vi også leveret – myrer kan altså bare ikke lide kaffegrums. Så det kan man bruge istedet for gift.

Hvis man skulle have lyst til at finde ud af mere omkring Signe, så kan hun findes her:
instagram.com/signewenneberg

Det kommende år
I bestyrelsen ser vi frem til det kommende år, hvor vi forhåbentlig igen kan få skabt flere forbedringer for grundejerforeningens medlemmer.

Bedste hilsner

Kristian Voigt
formandGeneralforsamling 2018

OBS ! Posted on 08 Feb, 2018 23:06:07

Så er det snart tid til generalforsamling. Det foregår 19. marts 2018.

Der er mulighed for at spise med de øvrige grundejere fra kl. 18. Her er tilmelding krævet – se nærmere beskrivelse i indkaldelsen.

Selve generalforsamlingen starter kl. 18.45. Her behøver man ikke tilmelde sig.

Klokken ca. 19.30 er vores foredragsholder Signe Wenneberg klar til at inspirere os ift. haven.

Håber der er rigtig mange, der har lyst til at møde op

Bedste hilsner

Kristian Voigt
formandTop foredrag på generalforsamlingen

OBS ! Posted on 08 Feb, 2018 22:50:53

Vi har
inviteret forfatter og hverdagsaktivist Signe Wenneberg til at komme og
fortælle om værdiskabelse i huse og haver på vores generalforsamling 19. marts 2018. Du vil som medlem inden udgangen af februar få indkaldelsen til generalforsamlingen.

Signe Wenneberg har skrevet en lang
række bøger om haven. Hun fortæller om de forskellige havetyper.
Ordensaktivisten med de skarpe kanter har det svært med Økoaktivisten med den
rodede have – men der kan være gode grunde til rode lidt i haven! Det er godt
for fuglene, for insekterne og for mennesker. Ro og rod er godt. Men. Hvis man
vil lave andet end at slappe af i haven, hvad skal man så gøre? For at det også
giver værdi, hvis man en dag vil sælge. Her skal vi tale om drivhuse,
belægninger og blomster. Signe kommer også ind på kompost, som er en hjertesag
og fortæller i to minutter om høns, som nogen elsker og andre hader, men engang
var høns faste beboere i enhver dansk have. Endelig taler vi om træer og
biodiversitet.

Du er
velkommen til at medbringe havebøger til signering – ellers tager Signe
Wenneberg også en stak under armen. Ligesom hun medbringer kompost, som vi kan
kigge på.

Du kan finde
Signe Wenneberg her: instagram.com/signewennebergVælgermøde – fokus parcelhusejere

OBS ! Posted on 19 Oct, 2017 21:33:58

Vælgermøde med fokus på parcelhusejernes problemstillinger

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe (som foreningen er medlem af) holder vælgermøde omkring de ting, der optager parcelhusejerne.

Som medlem af foreningen er du inviteret til mødet.

Mød op og få indsigt i hvad de forskellige partier mener – alle partier møder op!

Onsdag den 8. november kl. 19.00-21.30
Buddinge Skole, Kantinen,
Kildebakkegårds Allé 155

Se beskrivelsen i vedhæftede dokumentKæmpe triumf for grundejerne

OBS ! Posted on 27 Jun, 2017 00:19:39

Som det nok har stået klart, så har grundejerforeningen arbejdet hårdt for, at der ikke skulle ske fortætning i villaområderne via mulighed for dobbelthuse (og rækkehuse på Gammelmosevej) på grunde større end 1000 m2 og heller ikke mulighed for at bygge i to fulde etager.

Det har nu båret frugt! Alle tiltag mht. fortætning i eksisterende villaområder er helt taget ud af kommuneplan 2017.

Vi har stået sammen med de andre grundejerforeninger og almindelige borgere i kommunen – med et resultat på over 300 siders høringssvar til kommuneplanen. Det er godt gået.

Til dem af jer, der også indsendte høringssvar – tak for hjælpen til forsvaret for vores villaområder.

Det nytter at stå sammen.

Kristian Voigt

formandNext »