Blog Image

Stengaardens blog

Om Bloggen

Her er Stengaardens Grundejerforenings Blog hvor der kan oprettes indlæg eller komme med kommentarer til indlæggene.
Man skal være tilføjet som bruger på bloggen for at lave indlæg.
Alle der har afleveret en mail adresse til grundejerforeningen er automatisk oprettet som bruger.

Laver man en kommentar til et indlæg får brugeren svaret via e-mail.

Hvis man laver et NYT indlæg får ALLE mail på indlægget hvis man ikke slår det fra i sin profil.
Sådan kan Vi udbrede et budskab til alle.
Bestyrelsen har til en hver tid ret til at slette eller rette et indlæg.

Generalforsamling 2020 – UDSKUDT

Uncategorised Posted on 12 Mar, 2020 08:46:20

På baggrund af statsministerens og myndighedernes udmelding den. 11. marts 2020 omkring Corona/covid-19, så udskydes generalforsamlingen til et senere tidspunkt. Tidspunktet kan ikke oplyses endnu, men følg med på hjemmesiden. Hvis du er tilmeldt vores blog, så vil du få direkte besked pr. mail.

Pas godt på hinanden

Kristian Voigt, formandSidste chance – hvis du skal med til spisningen ved generalforsamlingen

Uncategorised Posted on 05 Mar, 2020 21:41:09

Så er det næsten sidste chance, hvis du skal med til spisningen sammen med de andre grundejere ved generalforsamlingen. Tilmeldingsfristen er søndag 8. marts.

Hvis man vil deltage i spisningen, skal tilmelde sig på Stengårdens Grundejerforenings e-mail: formand@stgrf.dk. Angiv hvor mange der deltager og hvor du bor.

Deltagelse i generalforsamlingen den 17. marts forudsætter rettidig indbetaling af kontingentet. Fristen er også søndag 8. marts.

Læs nærmere om generalforsamlingen på bloggen: https://blog.stengaardensgrundejerforening.dk/2020/02/16/generalforsamling-2020/

mvh

Kristian Voigt

formandGeneralforsamling 2020

Uncategorised Posted on 16 Feb, 2020 12:38:55

Generalforsamlingen foregår 17. marts 2020 i multisalen i Stengård Kirke

Der er mulighed for at spise med de øvrige grundejere fra kl. 18. Her er tilmelding krævet – se nærmere beskrivelse i indkaldelsen, som er blevet omdelt.

Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00. Her behøver man ikke tilmelde sig.

Klokken ca. 19.30 er vores foredragsholder, Bo trygt-forebyggelsesekspert Bent Nikolajsen, klar til at give os konkrete råd til sikring af vores boliger, hvordan vi sammen gør kvarteret tryggere med Nabohjælp, og hvad man kan gøre i tilfælde af indbrud

Indkaldelse

Revideret regnskab for 2019

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent (110 kr/år) kan enten ske via enten din netbank, dit pengeinstitut eller MobilePay.

Overførsel skal ske til

– foreningens konto i Danske Bank reg. 4662 og konto 6466621

– foreningens girokonto +01<646 6621

– MobilePay 953600.

Husk altid at anføre indbetaler og adresse.

Betaling bedes ske senest 8. marts 2020.

Vi gør opmærksom på, at deltagelse i generalforsamlingen den 17. marts forudsætter rettidig indbetaling af kontingentet.

Håber der er rigtig mange, der har lyst til at møde op

Kristian Voigt, formand

NB: Husk at foreningen har sin egen app. (link til beskrivelse)Private fællesveje – hjælp

Uncategorised Posted on 03 Dec, 2019 21:47:36

Gladsaxe kommune har udsendt nedenstående information til grundejerforeningerne:

Jeg vil anbefale, at man finder sammen på de enkelte veje og sender en eller flere repræsentanter afsted og fat hjælp og rådgivning fra den jurist, som Gladsaxe kommune stiller til rådighed. Desuden har Gladsaxe kommune udarbejdet en FAQ – se her: https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/veje-og-trafik/veje-og-trafik/private-faellesveje

Sideløbende arbejder grundejerforeningen og Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe på at få kommunen til at overtage de private fællesveje.

Kristian Voigt, formand


—————————————————————————————————————


Til grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune

Til jeres orientering udsendte vi fredag den 22. november 2019 et brev til grundejerne på de private fællesveje i Gladsaxe Kommune med nedenstående tekst:

Information om private fællesveje

Gladsaxe Kommune er i færd med at tilrettelægge vejledning og rådgivning til grundejerne om private fællesveje.

Vejledning

Vi forventer at lægge en FAQ-liste (en besvarelse af generelle spørgsmål) ud på Gladsaxe Kommunes hjemmeside i uge 48. Her kan du finde vejledning til for eksempel oprettelse af vejlaug og læse nærmere om, hvilket ansvar du som grundejer har på de private fælleveje.

Rådgivning

Gladsaxe Kommune har lavet en aftale med jurist Rene Aggersbjerg fra landinspektørfirmaet LE34 om at stå til rådighed for at besvare spørgsmål angående private fællesveje. Han kan træffes på Gladsaxe Hovedbibliotek i mødelokalet Undervisning 1, 0. etage på tirsdage den 3., 10. og 17. december 2019 fra 16.30 til 18.30.

Vi vil herefter vurdere behovet for, hvorvidt perioden med rådgivning skal forlænges.

Med venlig hilsen

Amalie Ferdinandsen

VejingeniørRystelser fra nybyggeri – Halbjørnsvej

Uncategorised Posted on 12 Nov, 2019 20:29:32

Man har siden siden ca. 1. august rammet betonpæle ifm nybyggeriet langs Halbjørnsvej

MT Højgård har stået for arbejdet og Wissenberg AS kan kontaktes på snl@wissenberg.dk, såfremt man har/har haft udfordringer i den forbindelse.

Arbejdet er kun varslet til beboere indenfor en afstand af 45 meter, ligesom der kun få steder er opsat målestationer til måling af rystelser.

Pga jordbundsforholdene i området kan også folk udenfor området også potentielt løbe ind i udfordringer. En grundejer, der bor ca. 200 meter fra rammeområdet, har haft skabe, der åbnede sig, og stablede glas, der faldt ned

Det er derfor en god idé hvis man bor tæt på området at kontrollere fundament, mure mm for evt. skader og melde disse hvis sådanne konstateres.Få din egen trailer med netsider

Uncategorised Posted on 15 Sep, 2019 16:42:32

Foreningens nettrailer har aftjent sin værnepligt og er blevet erstattet af en ny. Den gamle vil fortsat kunne fungere i mindre intensivt brug, og tilbydes derfor gratis til et af foreningens medlemmer.

Den nye ejer skal varetage overtagelsen og betale hvad den koster: Traileren skal synes (det kan ske hos FDM for kr. 380,- for alle eller kr. 325,- for medlemmer – det vides ikke om synet vil kræve reparationer) og omregistreres (det koster op til kr. 480,-). Dette skal ske inden 3 uger.

Hvis du er interesseret i traileren (som kan beses hos Benny, Knuds Allé 23) så send en besked til bestyrelsen (bestyrelse@stgrf.dk) inden 13. oktober 2019. Er der flere interesserede vil der blive trukket lod.

Bedste hilsner

Bestyrelsen